คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ข่าวสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศให้นักศึกษา ผู้กู้ กยศ. รายใหม่ และรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ติดต่องาน กยศ. เพื่อทำสัญญาการกู้ยืม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2556


        

ประกาศให้นักศึกษา    ผู้กู้   กยศ. รายใหม่ และรายเก่า ย้ายสถานศึกษา  ติดต่องาน กยศ. เพื่อทำสัญญาการกู้ยืม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12  มิถุนายน 2556 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ ได้ที่ www.siamtechu.net   หรือ บอร์ดปิดประกาศที่ห้อง กยศ. อาคาร 5 ชั้น 1


หมายเหตุ    - นักศึกษาทุกคนต้องใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยในการติดต่อ
- ติดต่อสอบถาม 02-8785063 ,0912129088-9    
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2013-06-08

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: ไม่มีเอกสารประกอบ