คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ข่าวสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์

งานพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560


        

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 ในช่วงบ่าย

จะมีพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

(ช่วงเช้ายังมีการเรียนการสอนตามปกติ)

 

ตัวแทนนักศึกษาผู้ถือพานพุ่มให้มาถึงคณะก่อน 9.00 น.

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2017-09-14

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]