คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ข่าวสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์


        

              คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอแสดงความยินดีกับ พันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 และได้สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงแก่ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้  

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2013-01-15

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: ไม่มีเอกสารประกอบ